Tuesday, 11/12/2018 - 19:00|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS & THPT BẾN HẢI
BC 559 tình hình thực hiện nhiệmu vụ GDĐT 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
Ngày ban hành:
17/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KH 563 kiểm tra năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
17/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
BC 473 TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017.2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018.2019
Ngày ban hành:
15/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo số liệu biên chế
Ngày ban hành:
17/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo 428 đăng ký tham gia giảng dạy tại Lào
Ngày ban hành:
10/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KH 398 triển khai thực hiện "Năm dân vận chính quyền " năm 2018
Ngày ban hành:
18/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ 402 công nhận kết quả đánh giá công chức - viên chức và chuẩn nghề nghiệp năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
18/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực