Monday, 22/10/2018 - 08:59|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS & THPT BẾN HẢI

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ XII, Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục ngày 21 tháng 12 năm 2017;

-Được sự đồng ý của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ban Giám đốc và Ban thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT tại cuộc họp ngày 17 tháng 01 năm 2018;

Sau khi xem xét hồ sơ đại biểu dự Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ngày ban hành:
18/01/2018
Ngày hiệu lực:
18/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực