Monday, 22/04/2019 - 21:10|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS & THPT BẾN HẢI
 • Hồ Ngọc Sức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0916828559
  • Email:
   ngocsuc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Vật lý

 • Nguyễn Đức Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0913471050
  • Email:
   Hungrim@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Toán học

 • Đặng Thị Thúy An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   0945063567
  • Email:
   Anthuy1976@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Tiếng anh