Monday, 22/04/2019 - 21:28|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS & THPT BẾN HẢI
 • Trần Hữu Bường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0942753789
  • Email:
   tranbuongly@gmai.com
 • Nguyễn Đăng Quảng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư đoàn
  • Điện thoại:
   0942333023
  • Email:
   nguyendangquang68@gmail.com
 • Lê Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CĐ Lý-Hóa-Sinh-CN
  • Điện thoại:
   0949881501
  • Email:
   leduyen07shh@gmail.com