Wednesday, 22/08/2018 - 02:48|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT BẾN HẢI
 • Trần Hữu Bường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thanh Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CĐ Lý-Hóa-Sinh-CN
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hòa Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đăng Quảng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư đoàn
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: