Wednesday, 22/08/2018 - 02:48|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT BẾN HẢI
 • Hoàng Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Hoài Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn trường
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CĐ NN-TD-QP
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thanh Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: