Monday, 22/04/2019 - 21:41|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS & THPT BẾN HẢI
 • Hoàng Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0944034024
  • Email:
   hoangthanhbinh288@gmail.com
 • Lê Hoài Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn trường
  • Điện thoại:
   0913443559
  • Email:
   hoainam253@gmail.com
 • Trần Thanh Tú
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0914753743
  • Email:
   tuctvlqt@gmail.com
 • Hoàng Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0913456014
  • Email:
   phuongque123@gmail.com