Tuesday, 11/12/2018 - 18:23|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS & THPT BẾN HẢI
 • Nguyễn Đức Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   0913471050
  • Email:
   hungrim@gmail.com
 • Nguyễn Văn Kiểm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0919097146
  • Email:
   nguyenvankiemvl@gmail.com
 • Nguyễn Đức Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐ
  • Điện thoại:
   0985398887
  • Email:
   nducthien1976@gmail.com