Wednesday, 22/08/2018 - 02:51|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT BẾN HẢI
 • Nguyễn Đức Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   0913471050
  • Email:
   hungrim@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Kiểm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0919097146
  • Email:
   nguyenvankiemvl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đức Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐ
  • Điện thoại:
   0985398887
  • Email:
   nducthien1976@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch CĐ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Ngọc Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CĐ Toán - Tin
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: