Monday, 22/04/2019 - 21:48|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS & THPT BẾN HẢI
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

TKB áp dụng từ 8/1/2018

áp dụng từ 8/1/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Áp dụng từ: 08/01/2018

Thứ

Tiết

11A

11B1

11B2

11B3

11B4

10A

Thứ 2

1

Hóa

Sinh

Toán

NN

Văn

NN

2

NN

Hóa

Sinh

Văn

Toán

Văn

3

Địa

Toán

Hóa

Văn

NN

Văn

4

Toán

NN

NN

Hóa

Địa

Toán

5

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Thứ 3

1

CN

Tin

Sinh

Hóa

Sử

2

Tin

CN

Sử

Sinh

NN

3

NN

CN

GDCD

Tin

Toán

4

NN

Tin

GDCD

CN

Sử

Thứ 4

1

Hóa

Văn

Văn

NN

Toán

Tin

2

NN

Văn

Văn

Hóa

Tin

CN

3

Văn

Toán

NN

Tin

Hóa

NN

4

Văn

NN

Tin

Toán

NN

Toán

5

Toán

 

 

 

 

Hóa

Thứ 5

1

CN

Toán

Toán

CN

2

Văn

CN

Toán

Toán

Toán

3

Sinh

Tin

CN

Văn

CN

4

Toán

Văn

CN

Sinh

Tin

5

 

 

 

 

Sinh

Thứ 6

1

Tin

Sử

Địa

NN

GDCD

Văn

2

GDCD

Địa

Hóa

Tin

Sử

3

Sử

GDCD

NN

Sinh

CN

Hóa

4

Sinh

Hóa

Sử

NN

GDCD

5

Hóa

 

 

 

 

 

Thứ 7

1

Văn

Sinh

Toán

Văn

Địa

2

Toán

Sinh

Toán

Địa

Văn

3

S hoạt

S hoạt

S hoạt

S hoạt

S hoạt

S hoạt

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG. Áp dụng từ: 08/01/2018

Thứ

Tiết

12B1

12B2

10B1

10B2

10B3

10B4

Thứ 2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Hóa

Tin

Toán

Sinh

Văn

NN

3

GDCD

Sinh

NN

Văn

Tin

4

Tin

Toán

NN

GDCD

Hóa

5

Toán

GDCD

Hóa

NN

Văn

Thứ 3

1

Hóa

NN

CN

Tin

NN

2

NN

Hóa

NN

Tin

3

Sinh

Toán

NN

CN

Tin

4

Toán

Tin

Hóa

NN

CN

5

Toán

 

 

 

 

Thứ 4

1

Sử

Văn

Toán

Tin

NN

Toán

2

Địa

Văn

Toán

NN

Tin

Toán

3

NN

Địa

Tin

Sử

Toán

NN

4

Văn

NN

NN

Toán

Địa

Sử

5

Văn

Sử

 

 

 

 

Thứ 5

1

Văn ÔN

GDCD Ôn

Văn

CN

Sử

Hóa

2

Văn ÔN

Anh Ôn

Sử

Văn

Hóa

CN

3

GDCD Ôn

Anh Ôn

Hóa

Văn

CN

Sử

4

Toán Ôn

Văn Ôn

 

 

 

 

5

Toán Ôn

Văn Ôn

 

 

 

 

Thứ 6

1

Văn

Địa

Sử

GDCD

NN

2

Địa

GDCD

NN

Sử

Sinh

3

GDCD Ôn

Toán Ôn

Địa

CN

NN

Văn

4

Anh Ôn

Toán Ôn

CN

NN

Sử

Văn

5

Anh Ôn

GDCD ÔN

 

 

 

 

Thứ 7

1

Toán

Hóa

Sinh

Văn

Toán

Địa

2

Văn

Hóa

Địa

Toán

Sinh

3

CN

NN

Văn

Toán

Văn

Toán

4

NN

CN

Văn

Toán

Hóa

GDCD

5

S hoạt

S hoạt

S hoạt

S hoạt

S hoạt

S hoạt

CN

1

Sử Ôn

Địa Ôn

 

 

 

 

2

Sử Ôn

Địa Ôn

 

 

 

 

3

Địa Ôn

Sử Ôn

 

 

 

 

4

Địa Ôn

Sử Ôn

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết